Firewall

Güvenlik Duvarı (Firewall) Nedir

​Bilişim sektörüyle alakalı olmayanların bile sıkça dinleyebileceği teknik terimler arasında yer alan firewall, “güvenlik duvarı” anlamına adından da anlaşılabileceği gibi network başka bir deyişle ağ güvenliğini sağlamak emeliyle kullanılır. Hem fertsel hem müessesesel emelli kullanılabilen güvenlik duvarı, bu surattan yaygın olarak öğrenilir. Ancak güvenlik duvarının ehemmiyetinden ne işe yaradığına, çalışma ilkesinden cinslerine kadar bilinebilecek pek çok ayrıntı var. İşte güvenlik duvarı ile alakalı öğrenmeniz gerekenler…

Güvenlik Duvarı Nedir ve Nasıl Çalışır?

Firewall veya güvenlik duvarı, en esas tasviriyle “Bilgisayarlar için üretilen güvenlik sistemleri.” anlamına kazanç. Firewall veya güvenlik duvarı makineleri ise bu yazılımları uygun teçhizatlarla buluşturarak onların geçimli bir biçimde çalışmalarını sağlar. Güvenlik duvarının misyonu; ağ üzerinde kendisine gelen kolilerin daha evvel belirlenmiş kaideler yönünde erişmesi gereken yerlere gidip gitmeyeceğine karar vermekten oluşur. Tasvirli kaidelere uyan kolilerin geçişine izin veren güvenlik duvarı, mevcut kaidelere uymayan kolilerin geçişini maniler ve böylece yüksek oranda koruma sağlayabilir.

Güvenlik duvarının daha kolay versiyonları fertsel alıcıların kullanımına sunulurken daha karmaşık ve sistemli versiyonları ise firmalar için geliştirilebilir. İşletme içindeki ağı ya da ağlar üzerindeki bilgisayarları internetten gelebilecek hamlelere karşı gözeten güvenlik duvarı, iç ve dış ağlar arasındaki ağ trafiğini evvelden tanımlanmış temellere bağlı olarak denetler. Bu da her zaman hakimiyetli bir bilgi akışının hakikatleşmesini sağlar. Ek olarak pek çok güvenlik duvarı, kullanıcıların istek kolilerini ağa gitmeden evvel karşılayan bir proxy ile birlikte de çalışabilir.

Güvenlik Duvarının Ehemmiyeti Nedir?

Güvenlik duvarı sistemleri, teçhizat tabanlı ve yazılım tabanlı olmak üzere ikiye ufalar. Yazılım tabanlı güvenlik duvarı, genellikle istemciler ve sunucular üzerindeki işletim sistemlerine kurulur. Tek ağ üzerine kurulabildikleri ve daha kolay bir yapıya sahip oldukları için çoğu zaman fertsel emelli konut bilgisayarlarında seçim edilir. Teçhizat tabanlı güvenlik duvarı ise sadece firewall makineleri ile çalışır ve firmalar gibi daha karmaşık ağ güvenlik sistemlerine gereksinim dinleyen yapılar için geliştirilir. İster yazılım ister teçhizat tabanlı olsun; güvenlik duvarları tüm sistemler için aynı seviyede ehemmiyet taşır ve internetten gelebilecek hücumlarda tehdit yönetimi gibi oldukça bedelli bir vazife üstlenir.


Güvenlik Duvarı Cinsleri Nelerdir?

İlk kolay güvenlik duvarının geliştirildiği yarıyıl olan seksenli senelerden itibaren bilgiler de bilgilerin transferi de çok daha karmaşık bir hal aldı. Bu da değişik özelliklere sahip daha gelişmiş güvenlik duvarı cinslerinin doğmasına neden oldu. İşte bu surattan günümüzde üç farklı jenerasyona ait üç esas güvenlik duvarı cinsi mevcut. Bunlar; birinci jenerasyon koli filtre güvenlik duvarları, ikinci jenerasyon devre seviyesi güvenlik duvarları ve üçüncü jenerasyon uygulama seviyesi güvenlik duvarları biçiminde sıralanabilir.

Koli Filtre Güvenlik Duvarları

Seksenlerde yarıyılın en büyük teknolojik işletmelerinden biri aracılığıyla geliştirilen ve ilk jenerasyon güvenlik duvarı olan koli filtre güvenlik duvarları, kolay bir koli filtreleme teknolojisi kapsadıkları için bu adla anılır. Süratle yaygınlaşan koli filtre güvenlik duvarları, ilerleyen senelerde büyük teknoloji işletmelerinin de katkılarıyla büyüyerek istenmeyen kolilerin bloke edilmesi ve eşi özellikler de kazandı.

Devre Seviyesi Güvenlik Duvarları

İlk jenerasyon güvenlik duvarları, teknolojinin büyümesiyle beraber daha karmaşık bir hal alan ağ trafiği neticesinde beceriksiz kalınca ikinci jenerasyon olarak da adlandırılan devre seviyesi güvenlik duvarı geliştirildi. 1980 ve 1990 seneleri arasında bir teknoloji işletmesinin laboratuvarlarında geliştirilen devre seviyesi güvenlik duvarı, birinci jenerasyona göre daha karmaşık ağ trafiğini çok daha sıhhatli ve doğru bir biçimde sorgulayabiliyordu.

Uygulama Seviyesi ve Proxy Güvenlik Duvarları

Uygulama seviyesi ya da proxy tabanlı güvenlik duvarı olarak öğrenilen üçüncü jenerasyon güvenlik duvarları, tıpkı ilk jenerasyonda olduğu gibi yeniden bir teknoloji firmayı aracılığıyla geliştirildi ve piyasaya sürüldü. Artık uygulama düzeyinde filtreleme yapabilen üçüncü jenerasyon güvenlik duvarları, aynı zamanda daha iyi filtreleme özelliğiyle güvenliği de bir üst noktaya taşıyordu.

Güvenlik duvarı çalışma ilkesini iyi bilir, şahsi ya da müessesesel lüzumlarınız için kullanırsanız siz de emin internetin sevincini çıkarabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir